ผู้แทนขายโครงการ กรุงเทพและปริมณฑล, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Job Description

วางแผนการขายสินค้าในกลุ่มลูกค้างานโครงการ

Responsibilities

• แนะนำและวางสเปคสินค้า ให้กับกลุ่มผู้ออกแบบ
• เสนอขายสินค้า ให้กับกลุ่มผู้รับเหมา
• เก็บข้อมูลทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

Qualifications

• อายุ 25 – 35 ปี
• ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา หากจบ วิศวกรรม/ บริหารธุรกิจ/ การตลาด/ การจัดการ/ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ในงานขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้างานโครงการ และทำงานขายอยู่ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างหรือสุขภัณฑ์ในห้องน้ำมาก่อน
• มีใบขับขี่ มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้ทำงานได้
• สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

บริษัท ศิริ โนเบิ้ล กรุ๊ป จำกัด
สถานที่ตั้ง: จังหวัดลพบุรี

ส่ง Resume มาที่ pawinee@sirinoble.com

จัดซื้อต่างประเทศ

Job Description

จัดซื้อสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายของบริษัท

Responsibilities

• วางแผนและจัดซื้อสินค้าให้ทันตามความต้องการ
• ควบคุมสเปคสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัท

Qualifications

• อายุ 25 – 35 ปี
• ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา หากจบ วิศวกรรม/ บริหารธุรกิจ/ การตลาด/ การจัดการหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว

บริษัท ศิริ โนเบิ้ล กรุ๊ป จำกัด
สถานที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร

ส่ง Resume มาที่ pawinee@sirinoble.com

Upload Image...
Upload Image...

ช่างติดตั้ง

Job Description

สามารถติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำ ชักโครก ราวแขวนผ้า ก๊อกและอื่นๆภายในห้องน้ำได้อย่างเชี่ยวชาญ

Responsibilities

• ติดตั้งสินค้าให้เรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน

Qualifications

• อายุ 25 ปี ขึ้นไป
• • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีใบขับขี่ มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้ทำงานได้
• สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

บริษัท ศิริ โนเบิ้ล กรุ๊ป จำกัด
สถานที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร

ส่ง Resume มาที่ pawinee@sirinoble.com